Grønt flag

Lindebjergskolen flager med "Grønt Flag". Et bevis på, at skolen har opfyldt Friluftsrådets kriterier for arbejdet med bæredygtig udvikling i undervisningen

Link til Friluftsrådets Grønt Flag

 

 

 

Grønt flag 2014-15

Temaet for erhvervelsen af dette flag var "Affald", hvor udskolingsklasserne arbejdede med affald set fra forskellige synsvinkler.

Der blev bl.a. arbejdet med affald lokalt, affald globalt og affald i forhold til genbrug. Eleverne præsenterede emnet via plancher, kreativt genbrug og udtrykt i mobilRAP

Grønt flag 2011-12

 

Vi erhvervede vores første grønne flag i skoleåret 2011-12, efter at eleverne havde arbejdet med

forskellige indfaldsvinkler til emnet "Vand". Et af forløbene var en spændende flexuge, hvor

eleverne i 0-5 klasse arbejdede med vandets vej fra vandværk til rensningsanlæg.