Antal elever


Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal