Pædagogiske principper

Vi arbejder med:
 
SOCIALE KOMPETENCER som forudsætning for
 
FAGLIG INDLÆRING til brug for
 
FAGLIG FORDYBELSE OG FORMIDLING
 
BØRNEHAVEKLASSESTORGRUPPE i tæt samarbejde mellem skoledelen og SFOen.
 
 
ÅRGANGS – OG AFDELINGSSAMARBEJDE i selvstyrende team
 
LÆSESTUND - fra efterårsferien til vinterferien startes dagen med 20 min. læsning.
 
FEATURE - hvert andet år afvikles en featureuge med et emne, der besluttes skoleåret inden.
 
FLEXUGER - i løbet af skoleåret afvikles  flexuger.
 
 
SKOLEN er:
Klimaskole
Sund Skole