SFO

Indskrivning til 0. klasse 2019

Informationsaften mandag den 29.10.2018 kl. 17.30-19.00 i personalerummet.

Alle forældre til kommende børnehaveklasseelever er velkommen.

Program