SFO

Skoleindskrivning til 0.kl. august 2018

Vi holder informationsaften tirsdag den 24. oktober kl. 17.00-19.00 i personalerummet.

Alle forældre til kommende børnehaveklasseelever er velkommen.

http://roskilde.dk/borger-familie-og-boern/skole/skoleindskrivning

Galleri